Årsmöte samt föreläsning

Årsmöte samt föreläsning
2015-09-29
17.00 - 20.00
Stockholm City Conference Centre, Stockholm
Hitta hit
Årsmöte samt föreläsning från Christian Middelthon - "Mötes- och eventindustrin - från utveckling till revolution"

Välkommen till ordinarie föreningsstämma för MPI Sweden med efterföljande Workshop, mingel, mat och dryck!

Datum: Tisdag 29 september 2015
Tid: 17:00 – ca 20:00
Plats: Stockholm City Conference Center, local 357 Norra Latin

Anmälan: Görs på www.arsmote2015.axaco.se
¨ senast 15 september!

17.15 Presentation av MPIs Verksamhet

18.30 Föreläsning med Christian Middleton

"Mötes- och eventindustrin - från utveckling till revolution"

De senaste 10 åren har det skett ett paradigmskifte i den internationella mötes- och eventindustrin, en vidareutveckling av ny kunskap som är på väg att skapa en revolution. De viktigaste inslagen utgörs av "Meeting Design" och "Strategiska Meetings Management."
Branschen har flera decennier professionaliserad möte planering, upplevelseproduktion och upplevelsebaserad kommunikation. Mötet designen tar du steget upp till en högre strategisk nivå, med fokus på syfte, innehåll, process och resultat kring de små och stora möten. Med en vidareutveckling av begreppet "Strategiska Meetings Management" professionalisera en organisation funktion för möten och evenemang som ger betydande kostnadsbesparingar samtidigt öka produktionen genom face design.
Måste uppfylla de så kallade industrin omdefiniera sig eftersom den nuvarande majoritetsägare, resebranschen, kommer att kunna få en betydligt mindre roll? Vi står inför en uppdelning av dagens industri och utveckling av en ny bransch? Hur kommer denna förändring att påverka nuvarande operatörer och andra branscher? Vad kommer att vara viktigt för dig och ditt företag att möta denna förändring?

Genomförande av programmet:
1. 15 min. föreläsning som ger en heltäckande bild av temat
2. 15 minuter. Fishbowl diskussion
3. 15 minuter. Open Space (post-it-lappar)
4. 15 minuter. Fishbowl avsluta