Nätverk inom MPI

Under MPI Swedens paraply är vi gärna med och stöttar olika nätverk och erfagrupper för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert medlemskap.

I dagsläget har vi ett aktivt nätverk, MPI Sweden Student Club, samt det viktiga utbildningsnätverket. Du som medlem är varmt välkommen att höra av dig med önskemål om vilka nätverk eller erfagrupper du skulle vilja vara med och bilda.