Nätverk inom Utbildning

Utbildning är en av många viktiga frågor som utvecklar svensk mötesindustri till ett föregångsland inom möten och event. Är du intresserad av utbildningsfrågor? Vill du vara mentor till en studerande? Kan du tänka dig att gästföreläsa? Hör av dig!
Nätverk inom Utbildning
Här följer några exempel på vad vi arbetar med just nu och på vad vi tänker arbeta med i framtiden:

Det finns flera yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) med inriktning på möten. Vi arbetar aktivt redan idag för att skapa ett utvecklande samarbete mellan utbildningarna. Vi samarbetar också direkt och indirekt genom våra medlemmar med flera av utbildningarna där vi fungerar som en länk till ”verkligheten” eller praktiken. YH-utbildningar innebär en fantastisk möjlighet för oss att påverka både innhåll och upplägg i utbildningarna. Hur kan vi bidra så att de som tar examen från utbildningarna både är direkt anställningsbara och fortsatt utvecklingsbara?

I andra länder finns flera universitets- och högskoleutbildningar med inriktning på möten och event. Här i Sverige är det inte lika vanligt. Det betyder inte att det saknas bra och relevanta utbildningar. En del av arbetet med utbildningsfrågor inom MPI går ut på att kartlägga de utbildningar och kurser som finns och synliggöra dem. Vilka är relevanta för mötesindustrin? Kan MPI bidra på något sätt för att göra utbildningarna ännu bättre? Kan innehållet göras tillgängligt för våra medlemmar?

Om Sverige ska kunna bli ett föregångsland inom möten och events behövs bra utbildningar. Vi behöver också ha bra forskning. Redan idag bedrivs forskning inom många områden som är relevant för mötesindustrin. Det är vi övertygade om. Vilka forskningsfrågor som behandlas idag är relevanta för mötesindustrin? Vi behöver få en tydligare bild av den forskning som bedrivs idag, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi behöver också skapa bra samarbeten med den akademiska världen. Vilka forskningsfrågor är intressanta för mötesindustrin i framtiden? Kan vi driva dem tillsammans för att öka kunskapsnivå samtidigt som vi gör mötesindustrin mer synlig?

Vi tittar också på det utbildningsutbud som finns inom MPI globalt. I USA och andra delar av världen har de här utbildningarna hög status. Hur är det egentligen i Sverige? Det vill vi ta reda på. Vi vill också höra vad du tycker om det utbildningsutbud som finns. Vilka utbildningar skulle du vilja gå? Saknas det något i utbudet? Hör av dig med förslag och synpunkter!