YMPI / MPI Sweden Student Club

Välkommen till YoungMPI (tidigare MPI Sweden Student Club)!
YMPI / MPI Sweden Student Club
"MPI Sweden chapter gör Sverige till ett föregångsland inom möten och events"
Det tänker vi i YMPI ta fasta på i vårt arbete för att bli en framgångsrik del av allas vår älskade mötes-och eventindustri. YMPI ska vara en plattform för branschens studenter och nya medlemmar där nätverkande och utbyte av kunskap och erfarenheter är centrala delar.
Som blivande arbetskraft inom möten & eventbranschen är vi ett ansikte utåt för studenter inom Sveriges mötesindustri och således representanter för denna organisation, både gentemot möjliga framtida studenter men också mot branschen i stort och utomstående parter.
YMPI har som syfte att lyfta fram och visa den talang som finns bland framtidens ledare samt skapa ett gott rykte och ett erkännande för organisationens studenter. Att arbeta internationellt för att skapa samarbeten och kontakter med andra Students Club runt om i världen, utbilda och inspirera är självklara mål, likaså att arrangera och erbjuda nätverksträffar, utbildningsdagar och seminarier & roliga event.

YMPI strävar efter att föra givande samarbeten med företag och organisationer i branschen, detta för att i största möjliga mån kunna erbjuda medlemmarna värdefulla informationsutbyten och inspirerande kontakter.

För att bli medlem i MPI Sweden Student Club; klicka på BLI MEDLEM på startsidan och välj sedan student.

Välkommen till YMPI – Välkommen till Framtiden!