An industry in shift - MPI

En krönika skriven av Kristina Landeström i Meetings i december 2009
”An industry in shift” – Förändringens vind blåser eller kanske stormar….
För några månader sedan fick jag möjligheten att delta på ”Chapter Leaders Conference 2009”, ett möte arrangerat i Dallas, av MPI för styrelseledamöter från hela världen. Vi var 300 deltagare, merparten från USA men ett flertal länder från Europa och även Asien var representerade. För mig var det en fantastisk möjlighet att få kunskap, inspiration och tillfälle att nätverka med människor från hela världen som lever och verkar inom samma bransch – möten och events. Jag var mycket förväntansfull!
Vårt möte inleddes med ett tal av Bruce MacMillan, President och CEO för MPI. Rubriken för hans tal var ”An Industry In Shift”. Min första tanke var - Vad betyder det? Med tanke på allt som händer i världen just nu och också i vilken takt det sker så kändes rubriken och innehållet relevant. Vi befinner oss ju just nu i ett paradigm skifte och förändringar sker ständigt. Vår tillvaro kommer att präglas av ständig förändring pga av att information och kommunikationen idag går så snabbt och företagen måste ständigt anpassa sig till nya förutsättningar och utmaningar.
Är det så att vi nu kommer till den tid då företagen och organisationerna ska se att MÖTET är ett strategiskt val, och genom att planera, genomföra och utvärdera mötet rätt så kan man spara pengar, få mer engagerade medarbetare och ladda varumärket. Ja, Bruce MacMillan tror det. Han tror också att prioriteringarna hos företagen kommer att ändras till MÖTETS fördel. Ett skifte från att tänka hospitality till business och communication.
Att företagen börjar se möjligheterna med möten och använder sig av det som ett verktyg i sin kommunikation med sina kunder, personal eller övriga intressenter. I oktober 2009 var det tionde året ”World Knowledge Forum” genomfördes i Seoul. Där samlades ledare från hela världen för att dela insikter, kunskap, innovation kring utvecklingen av världsekonomin, Bruce MacMillan var för första gången inbjuden som en av talarna och som man kan läsa på hans blogg ”For the very first time – Meeting and event industry were included as an industry”. ”An Industry in Shift” innebär nya förutsättningar, nya utmaningar och nya möjligheter.
Ett nyckelord kommer att vara Performance – att kunna leverera! Men då måste vi också ställa oss frågan - vad innebär det att kunna leverera? Kunskap och kompetens är en viktig del, kunniga köpare/uppdragsgivare en annan och en tredje del är budgeten. Om jag tänker mig en framtid att arbeta som läkare, jurist, revisor eller något annat så finns det ofta en ”karriärväg” att gå in på. Det finns skolor och utbildningar, jag får veta vad som krävs av mig för att kunna bli läkare, jurist, revisor osv. Efter utbildningen finns det också en väg utstakad för att kunna nå fram till mitt mål praktik osv. Men inom vår bransch är det inte lika lätt att veta var och hur jag ska söka min ”karriärväg”. Vilka skolor finns det som har utbildningen som krävs för att få jobba med möten och events? Vad behöver jag för kunskaper? Var finns jobben och hur får företagen vetskap att jag finns? Och eftersom möten och events är som vi brukar säga ”Levande kommunikation” så krävs det mycket praktisk erfarenhet för att kunna leverera, och frågan blir naturligtvis – var och hur får jag den? Content, Community och Marketplace är de tre huvudområden man inom MPI fokuserar på och inom Content handlar det mycket om ”The MPI Knowledge Plan” som är ett program för utbildning och kompetensutveckling i sju olika steg som man håller på att utveckla, från Introduction till Executive level.
Just nu pågår det en febril aktivitet inom MPI för att ta fram utbildningsmaterial (content), söka efter och utbilda lärare och föreläsare, utveckla samarbeten med skolor och universitet m.m. Tanken är att det inom något år ska finnas tretton utbildningscenters i världen som alla ska kunna erbjuda likartad utbildning inom ”Möten och events”. Mycket av programmet är som sagt under utveckling men sommaren 2010 är tanken att det mesta ska vara på plats. Avslutningsvis skulle jag vilja tillägga att min tanke och känsla när jag satt där i Dallas bland 300 mötesproducenter av olika slag från hela världen var att vi pratar och diskuterar samma ämnen, verkar ha samma problemställningar att ta itu med och framförallt att vi i Sverige ligger väldigt långt fram i utvecklingen av framtidens möten! Om vi delar med oss av kunskap och erfarenheter kanske resan kan bli något enklare. Det är något som jag gärna vill föra fram, MPI är ett globalt nätverk men många människor som sitter med samma tankar och funderingar som du själv, kontakter i andra länder, möjligheter till erfarenhets- och affärsutbyten och mycket mer. Använd det! Vi är mitt uppe i ”An Industry in Shift” och det är inspirerande!!!

av Kristina Landeström