Bilda MPI Europe

En krönika skriven av Kristina Landeström i Meetings oktober 2012
Meetings Professional International, MPI, är en global organisation inom mötes- och eventindustrin där man har ett personligt medlemskap.
Just nu är vi cirka 21 000 medlemmar i 86 länder, varav 2 100 medlemmar finns i Europa och Skandinavien. Vi är med andra ord ett stort nätverk.
En gång per år samlar MPI styrelseledamöter, så kallade chapter leaders, från alla olika regioner och länder. Första gången jag var med på ett sådant möte var år 2009 i Dallas med närmare 300 engagerade personer från stora delar av världen. Rubriken för mötet var ”An Industry in Shift”. Det var ett inspirerande, intressant möte och jag tänkte: Vi funderar och diskuterar ungefär samma frågor oberoende av var i världen vi har vår verksamhet. Snart åker jag till Dallas igen. Jag har förväntningar, men är också kritisk och otålig eftersom jag upplever att innehåll och genomförandet av mötet är alltför fokuserat på USA. Det är i och för sig inte konstigt eftersom merparten av medlemmarna finns där och MPI har sitt säte i Dallas. Men vi är en internationell organisation som behöver bli mer nyanserad. Ibland upplever jag att kunskapen om vad vi kan och gör inom mötes- och eventindustrin i Europa och Skandinavien inte är så stor i USA. Där har vi en utmaning att visa och berätta mer vad vi gör i Sverige. Det händer mycket här och jämfört med många andra länder ligger vi långt fram i utvecklingen.
MPI Sweden Chapter tillhör regionen EMEA inom nätverket. EMEA står för Europe, Middle East och Africa, och är beteckningen för ett marknadsområde som ofta används av amerikanska företag och organisationer. Det är ett väldigt stort område med olika kulturer och mognad inom mötesindustrin. Frågan är om man bör slå ihop våra marknader eller om det är bättre att särskilja oss för att kunna möta de olika krav och förutsättningar vi har.
Varför inte bilda ett MPI Europe? Potentialen för att bygga ett starkare nätverk inom Europa är stor. Möjligheterna för tillväxt är större än i USA, bara man ser det och agerar därefter. Blir vi fler och får en större ekonomisk och organisatorisk frihet kan vi utveckla och påverka vår marknad med större kraft och fokus. Vi kan exempelvis driva frågor som ligger oss närmare, skapa studier och rapportering vilka speglar vårt närområde och enklare kan relatera till, ha ett närmare samarbete mellan europeiska länder/chapters, utveckla möjligheter för forskning och utbildning samt etablera nya, starkare relationer med sponsorer.