Björn Masuhr får Stora Mötesindustripriset 2013

Under MPI Forum som är en del av programmet för Mötesindustriveckan delades Stora Mötesindustripriset ut för andra gången. 
Björn Masuhr får Stora Mötesindustripriset 2013
Årets pristagare är Björn Masuhr.

Under festliga former tilldelades under måndagen 21 januari Björn Masuhr Stora Mötesindustripriset i samband med årligen återkommande Mötesindustriveckan. Priset delades ut på Clarion Post Hotel i Göteborg av Kristina Landeström, ordförande i MPI (Meeting Professionals International) Sweden Charter, och Bo Magnusson, fd ordförande.

Juryns motivering:

”Den andra mottagaren av Stora Mötesindustripriset har med stort engagemang och stort hjärta arbetat både ideellt och professionellt under flera år med ett stort mål framför sina ögon. Att förklara för omvärlden att mötesindustrin är den nya basindustrin och att om man satsar på den kommer Sverige att få ökade exportintäkter men också som kanske är mer värt till och med öka våra kunskaper och vår konkurrenskraft.

Det här har pristagaren gjort med ihärdighet, outtröttlighet och övertygelse. Med exempel och fakta har vi fått klart för oss hur det ligger till. Mot politiker och media har pristagaren länge varit vårt språkrör och många är de politiker och tjänstemän som lyssnat på vår pristagares budskap.

Utan Björn Masuhr skulle inte vår kära mötesindustri vara där den är idag”

Vi gratulerar Björn! 

För ytterligare information om Stora Mötesindustripriset kontakta
Kristina Landeström
Ordförande MPI Sweden Chapter
073-328 0895