MPI Sweden Corporate Meeting Planner

Nu startar nytt nätverk inom MPI Sweden.
MPI Sweden Corporate Meeting Planner
Ett nätverk för mötesköpare där intresse, engagemang och aktivt deltagande står i centrum för att ge oss möjlighet att skapa de bästa och mest effektiva lösningarna och aktiviteterna genom öppen och ärlig dialog. Utbyta erfareenheter med personer som sitter i samma situation som du.
Vi söker efter dig som vill vara med. Ta kontakt med Liselotte Isacsson som är kontaktperson för gruppen.
Mer information om nätverket hittar du här och mer information om Liselotte hittar du här.
Välkommen!