MPI Sweden lanserar Mentorsprogram inom kort

MPIs mentorprogram ger dig som som är ny inom mötesindustrin möjlighet att få en av branschens starkaste profiler som mentor under 2013 - 2014.
MPIs mentorskap syftar till att hjälpa medlemmar som tar sina första steg in i branschen att komma i kontakt med en erfaren yrkesperson som kan agera mentor under en ettårsperiod.

Målet med detta är att skapa en aktivitet som främjar såväl adepten som mentorn och som leder till personlig utveckling för båda parter och möjlighet att skapa nya tankesätt och perspektiv i sitt arbete inom mötesindustrin Med mentorskapet vill MPI stödja medlemmarnas strävan till karriär, utveckling och ett utökat nätverk inom och utanför MPI.


Ordet mentor härstammar från den grekiska mytologin om ”Odysséen”. När Odysseus lämnade sin ö Ithaka behövde han en beskyddare till sin son Telemachos. Han utsåg sin ungdomsvän Mentor och dennes uppgift blev att fungera som personlig lärare, rådgivare och surrogatfar under Odysseus frånvaro. Ifrån denna händelse har ordet mentor fått betydelsen lärare och uppfostrare.


Nuförtiden är innebörden lite annorlunda. Mentorn är snarare en vägvisare och ett bollplank, som delar med sig av sina livserfarenheter och sitt kunnande och sår på så vis nya framgångsfrön. Mentorskapet är ett sätt att ta tillvara och förvalta kompetens, ett sätt för erfarna människor att sprida sin kunskap och livserfarenhet och ett sätt för nya förmågor att utvecklas. Men mentorskapet ger ett ömsesidigt utbyte eftersom mentorn själv får tillgång till nya infallsvinklar och insikter från en yngre generation.

Mer information kommer.