MPI Sweden Student Club

Välkommen till MPI Sweden Student Club!
Det känns verkligen bra att kunna presentera ett nytt nätverk inom MPI Sweden - ett nätverk för studenter inom mötes- och eventindustrin.
MPI Sweden Student Club har som syfte att lyfta fram och visa den talang som finns bland framtidens ledare samt skapa ett gott rykte och ett erkännande för organisationens studenter. Att arbeta internationellt för att skapa samarbeten och kontakter med andra Students Club runt om i världen, utbilda och inspirera är självklara mål, likaså att arrangera och erbjuda nätverksträffar, utbildningsdagar och seminarier & roliga event.
MPI Sweden Student Club strävar efter att föra givande samarbeten med företag och organisationer i branschen, detta för att i största möjliga mån kunna erbjuda medlemmarna värdefulla informationsutbyten och inspirerande kontakter.
För mer information.