Välkommen till MPIs nya hemsida!

Välkommen till MPI Swedens nya hemsida!

Äntligen får vi välkomna dig till vår nya hemsida och vi hoppas du kommer gilla de ändringar vi gjort. Du får gärna höra av dig med kommentarer och förhoppningsvis glada tillrop!
From 1 oktober 2012 är jag, Kristina Landeström, ny ordförande för MPI Sweden chapter. Ett fantastiskt kul och hedrande uppdrag. Jag kommer under två år arbeta tillsammans med en engagerad och kompetent styrelse för att fortsätta utveckla och förädla vårt nätverk MPI och mötesindustrin i Sverige. Vår vision är ”MPI Sweden chapter gör Sverige till ett föregångsland inom möten och events". En vision som ställer höga krav på oss men också ger energi och inspiration till att avsätta tid för vårt uppdrag. Vår passion är ju möten  - eller hur?

Jag vill också passa på att tacka Bo Magnusson som varit ordförande för MPI Sweden sedan 2008. Mycket har hänt sedan dess och Bosse har lotsat oss fram på ett utomordenligt bra sätt. Men vi släpper inte Bosse i första taget. Han kommer sitta kvar i styrelsen och vara delaktig och fortsätta driva de projekt han startat igång.

En nyhet på sidan är ”I am MPI” – där vi vill att du skickar in text och bild som vi kan lägga upp och på det sättet presentera dig för oss andra. Gå gärna i på mpiweb.org och titta, där kan du få inspiration och idéer för din egen text!

Jag vill också göra dig uppmärksam på Mötesindustriveckan i Göteborg den 21-24 januari. Där kommer vi träffas bl a på MPI Forum den 21 januari kl 16:30. Jag hoppas vi ses!!

Välkommen hälsar MPI styrelse genom Kristina Landeström