Var med och spana!

Var med och spana!
Spaningen ska handla om det som du sett och uppmärksammat under de senaste året som du tror kommer att påverka oss mest under det följande året. 
Var med och spana!
2015 års mötesspaning drivs i sociala media.
Allt för att få snabb dialog och skapa intresse inom hela mötesindustrin. Vi vill att du sprider uppmaningar om spaning till alla dina vänner på sociala medier och utmanar dem att delta. Vi vill få till dialog och inspiration.
Och ha kul!
Vi vill ha ditt eller dina bidrag på Twitter.
Spaningen ska vara gjord i max 140 tecken.
Inlägget ska innehålla en kort och tydlig
beskrivning av din spaning.
Exempel:
Mikromöten” – möten som avhandlas på under 30 minuter #Guldkikaren2015
Då kan du också följa allt som alla andra bidragit med.
26 januari är deadline för bidragen.
Därefter kommer juryn bestående av MPI:s styrelse välja ut
16 spaningar går till kvartsfinal och presenteras på MPI:s Facebook-sida den 2 februari.
På Facebooksidan kommer alla kunna rösta för att få fram fyra semifinalister.
Röstningen avslutas den 13 februari.
De fyra tävlar sedan live med sina spaningar på Möten & Events i Kista den 19 februari 12.00.