Vision & mission

Vår vision är "MPI Sweden chapter gör Sverige till ett föregångsland för möte och events".
Vision & mission
MPI är en neutral mötesplats för nätverk och utveckling, både för professionell och personlig del. Vi tar rollen att samla hela mötesindustrin oavsett vilken del du kommer ifrån och vi vill arbeta aktivt med att utveckla densamma. Vårt mål är att Sverige ska bli ett föregångsland inom möten och events. Ju fler vi är desto större chans har vi att sprida vårt budskap.